Er forekomsten af gentagne aborter stigende?

Roepke ER, Matthiesen L, Rylance R, Christiansen OB.
Is the incidence of recurrent pregnancy loss increasing?
A retrospective register-based study in Sweden.
Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 11: 1365-72

Hyppigheden af abortus habitualis defineret som ≥3 på hinanden følgende spontanborter før graviditetsuge 22, bliver ofte angivet 1%, men dette tal er baseret på det antal kvinder som på et givet tidspunkt har haft abortus habitualis (prævalensen) og ikke det årlige antal af nye tilfælde af abortus habitualis (incidensen). Incidensen af abortus habitualis er mere informativ end prævalensen.
I dette studie forsøger vi for første gang at beregne incidensen af abortus habitualis.
Data blev indhentet i perioden 2003-2012 fra det svenske nationale patientregister. I denne periode fik 7842 kvinder diagnosen abortus habitualis.
Incidensen af abortus habitualis er antallet af nye kvinder, som årligt får abortus habitualis diagnosen for første gang i tælleren og antallet, der har risiko for abortus habitualis i nævneren. Fra 2003 til 2012, blev incidensen beregnet i to forskellige grupper:

  1. alle kvinder med alder 18-42 år
  2. alle kvinder som havde været gravide i perioden

Den gennemsnitlige incidens af abortus habitualis i perioden var 53 pr 100.000 (0,05%) hos kvinder mellem 18-42 år og 656 pr 100.000 (0,66%) blandt gravide kvinder i perioden. Incidensen af abortus habitualis i de to risikogrupper øgedes med 53% og 58% i studieperioden. Årsagerne synes ikke at relatere til alder, legemsvægt, eller ændret registreringspraksis.
Mulige årsager kan være øget forekomst af hormonforstyrrende stoffer i miljøet og/eller øget hyppighed af immunologisk sygdom i befolkningen, som også afspejler sig i en generelt øget forekomst af autoimmune sygdomme (bindevævssygdomme) og allergi.

Ole B Christiansen
professor, overlæge ved klinikken for gentagne graviditetstab, Rigshospitalet
og abortus habitualis klinikken, gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Undersøgelsen tyder på at hyppigheden af ny tilfælde af abortus habitualis er hastigt øget i løbet af den undersøgte ti-års periode i Sverige. Der er ingen grund til at tro, at samme stigning ikke også har fundet sted i Danmark, selvom det ikke er undersøgt. Det hurtigt voksende antal kvinder med abortus habitualis, som henvises til de to danske abortus habitualis-klinikker, understreger at den øgede hyppighed af abortus habitualis i registrene afspejler en reel stigning.

Udgivet i Uncategorized