Formålsbeskrivelse

Foreningens formål er

  • at varetage kvinder, der aborterer gentagne gange, interesser i det danske samfund og sikre dem maksimal politisk indflydelse, samt at udbrede viden og forståelse i befolkningen generelt og i sundhedsvæsnet i særdeleshed for kvinder med gentagne aborters situation.
  • at indsamle, udveksle og formidle viden, ekspertise og god praksis for at fremme nytænkning om kvinder med gentagne aborters vilkår.
  • at arbejde for rettidig støtte, information, rådgivning og inddragelse, som sætter kvinder med gentagne aborter og deres partner i stand til at håndtere deres situation og fortsætte med at fungere i hverdagen.
  • at arbejde for optimale forhold for kvinderne under og efter gentagne aborter.